پروژه کارشناسی

کلوپ بازی‌سازی دانشگاه تهران از سال ۹۲ در دانشکده فنی فعالیت‌های بازی سازی را آغاز کرد.
از سال ۹۳ به منظور تقویت بخش هنری و گرافیکی بازی‌ها از دانشجویان پردیس هنر‌های زیبا نیز دعوت به عمل آمد. در تابستان سال‌های ۹۳ و ۹۴ ورک شاپ‌های بازی سازی به طور مشترک بین دانشجویان فنی و هنر برگزار شد که نتیجه‌آن‌ها ده‌‌ها بازی بود.که از طریق وبسایت کلوپ می‌توانید مشاهده کنید.

در ادامه فعالیت‌‌های کلوپ سلسله نشست‌های بازی‌کنون در حال برگزاری است، که طی آن‌ به معرفی و بررسی بازی‌های کامپیوتری پرداخته می‌شود.

کلوپ بازی سازی دانشگاه تهران به منظور ساخت بازی‌های با کیفیت‌تر در قالب پروژه‌ی کارشناسی و به صورت مشترک بین دانشجویان رشته‌های فنی و دانشجویان رشته‌های هنر اقدام به مطرح کردن این موضوع با اساتید مربوطه در هر دو دانشکده کرده است که با موافقت اساتید مواجه شده‌است.
لذا از علاقه‌مندان به منظور تعریف کردن بازی‌های دارای معیار‌های فنی و هنری مورد نظر در پروژه‌‌های کارشناسی تقاضا می‌شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تشکیل گروه با ای‌میل utgameclub@gmail.com در ارتباط باشند.