About Us

کلوپ بازی سازی دانشگاه تهران در سال ۹۲ فعالیت خود را رسما آغاز کرد. این کلوب در ادامهٔ فعالیت‌های تیم بازی سازی دانشگاه در جهت گسترش بازی سازی در دانشگاه تشکیل شد. یکی‌ از اهداف اصلی‌ این کلوب که در دانشکده برق و کامپیوتر واقع شده است، همکاری با رشته‌های مرتبط با بازی سازی در دانشکده هنر‌های زیبا است. برگزاری کارگاه‌های بازی سازی جهت آشنایی دانشجویان با فرایند‌های بازی سازی و کسب تجربه در این زمینه و همچنین برگزاری جشنواره‌های مرتبط با بازی سازی از برنامه‌های اصلی‌ کلوب می‌باشد.

سرپرست کلوپ: دکتر هادی مرادی دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر و مدیر گروه هوش مصنوعی و رباتیک