Bazi Konoon

در این رویدادِ هفتگی قرار است بازی‌های مطرح و نه خیلی‌ مشهور دنیا را بازی کنیم. هدف این رویداد معرفی‌ بازی‌های مختلف به کسانی‌ است که قصد شروع فعالیت در این زمینه را دارند. شرکت در این رویداد میتواند نمونه‌های موفق از طیف بسیار گستردهٔ بازی‌های کامپیوتر را در زمان کم به شما معرفی‌ کند. همچنین سعی‌ میشود بازی هایی که از نظر هنری چشم نواز هستند برای این رویداد انتخاب شوند.


2 thoughts on “Bazi Konoon

Comments are closed.