Summer Workshop

O?Oi?? O?Oi??O?O?O?Oi??Ui?? U?U? O?U?Ui??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? O?Oi??O?U? O?Oi??O?U? Ui??Ui??U?O? O?Oi??U?O?Oi??Oi?? Oi??U?Oi??Ui??O? O?O?. O?Oi?? Oi??U?Ui?? O?U?Oi??Ui?? O?Ui??Oi??U?Ui?? O?Oi?? O?Oi??O?U?ai???Ui??Oi??U? Ui??Oi??Ui??U?U?U?O?Oi?? Ui??Oi??O?U? O?U?Ui??U?O? O?Oi??O?U?ai???Ui??Oi?? O?U?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?U?U?O?Oi??U? U?Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Oi??O?U?ai???Ui??Oi??U? Table Top Ui??U?O? Oi??U?Oi??Ui??U?Ui?? O?Oi??O?O?. O?Oi?? Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??Oi??O?U? U?U?O?O? Oi??U?U? U?O?O?Oi??O?Ui??ai???Oi??U? Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??O? O?Oi??O?U?ai???Ui??Oi??U? O?Oi??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??O?Ui?? Oi??Oi?? O?Oi??Oi??U?Ui?? O?Oi?? Oi??U?Oi??Oi??O? O?U?O?O?Oi??U? Oi??O? Oi??O?O?Ui??ai???Ui??Oi??U? Ui??Oi??O?Ui??U? O?O?U?Oi??Ui??Ui??O? Oi??O? O?Ui??U?Oi??O?Ui??ai???Ui??Oi??U? Oi??U?O? O?Oi?? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?. Oi??O? O?Oi??O?U?ai???Ui??Oi??U? U?U?O?Oi??U?U?U? U?Oi??U?O?Ui?? O?Oi?? O?Oi??O?U?ai???Ui??Oi??U? Ui??Oi??Oi??O?U? U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui?? O?Oi??O?U? Ui??Oi??U?U? Ui??Ui?? O?Oi?? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Oi??O? O?Oi??O? U? Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??O?O?Ui??O? U? Oi??O?U? O?Oi??Oi??O? O?O?O?U?Oi??Ui??ai???Ui??Oi??U? O?Oi??O?U? Ui??Oi??Ui??Ui??O? O?Oi??O?U? U?U?O?O?Oi??Ui?? O?O?O?U?ai???.

Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Ui??U?ai??? Oi??O? Ui??Ui?? Oi??O?O?Ui?? Ui??Oi??U?U? Ui??U? O?U?Oi??Ui??Ui??O? O?Oi?? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O? Ui??Ui??Ui??O?:
Ui??Oi??O?U?O?U?O?U? Oi??O? Oi??U?Ui?? Ui??O?Oi?? U?Oi??U?O? Ui??O?Oi??Oi??O?O? U?O?Ui??U?ai??? O?Ui??Oi?? O?Oi?? Ui??Oi?? Oi??O?O?Ui??ai???Oi??U?ai??? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??U?Ui?? Ui??Oi??O?Ui?? O?Oi??O?U?O? Oi??U?Oi?? O?Ui?? O?Oi??Oi??O? O?Oi??O?U? O?Ui??Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui??O? O?Oi??O?U?O? Ui??U? O?U?Oi??Ui??U?O? O?Ui?? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui?? O?U?U?O?. Oi??Ui??O?O?Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??U?U?Oi??Ui??U? Ui??Ui?? O?Oi?? Oi??O?O?Ui??ai???Ui??Oi??U? O?U?Oi?? O?Oi??Oi??U?Ui?? Ui??Oi??O?Ui?? O?Oi??O?Ui??O? Oi??O?U?O?O?Oi??Ui?? Ui??U? O?U?Oi??Ui??Ui??O? Oi??O? O?Ui??U?Oi??O?Ui??ai???Ui??Oi??U? O?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??U? Oi??U?O? O?Oi?? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??U?O?U?ai??? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?:

ai??? Ui??Oi??Ui??U?U?U?O?Oi?? (Ui??Oi??Ui?? Oi??U?O?Oi??Oi?? U? O?Oi??O? Oi??U?O?Oi??Oi??)
ai??? U?Oi??Oi??U?U?Ui??
ai??? Ui??Ui??Oi??O?U?ai???
ai??? Oi??Ui??U?Ui??U?O?Ui??
ai??? Oi??Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??U?U?Oi??U?
ai??? Ui??Oi??O?Ui??Ui?? O?Oi??O?U?
ai??? Ui??O?Ui??Oi??Oi??U?
ai??? Oi??Oi??Oi??Oi??U? O?Ui??Oi??U?
ai??? Ui??U?O?U?Ui??U?ai???

Ui??O?U? Oi??O? O?Oi??U?O?Oi??Oi??U? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??U?O?O?OY
O?Ui??U?Oi??U? O?Oi??O?U?ai???Ui??Oi?? O?Ui??U?Oi??U? O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??O?O? O?Oi??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??O?Ui??ai??? U? U?Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi??O?U? Oi??O?O? Ui??Ui?? Ui??O?Oi??O?U?Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui??U?O? O?Oi?? O?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??ai???Ui??Oi??U? Oi??U?Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??U?U?Oi??Ui?? Oi??U?O? Oi??Oi?? U?U?O?Oi?? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Oi??O?O?. Oi??O?U? O?Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??O? O?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??ai???Ui??Oi?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??O?U? O?Oi??Oi??U? Oi??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? U?O?Oi??Ui??U?O?ai???Ui??Oi?? U?Oi??U?O? Ui??O?Oi??Oi??O?. U?Ui??U?ai??? Oi??O? Ui??O?Ui??Ui??Oi??O?U? Ui??Ui?? O?Oi?? Oi??U?Ui?? Oi??Oi??Ui?? U?Oi??U?O? O?Oi??Oi??O?O? Oi??O?U? O?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??ai???Ui??Oi??U? Oi??U?Oi??Oi??Ui?? O?Oi?? U?Oi??O?Oi??Oi??O?Ui?? O?Ui?? U?O?Oi??Ui??U?O?ai???Ui??Oi??U? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??O?O?Ui??ai???Oi??U?ai??? Oi??O?O?. O?Oi??Ui??O?Ui??O?Ui??ai???Ui??Oi??U? Ui??Oi??O?Ui??U?U? Ui??O?O?Ui??O? Ui??Ui?? Ui??U?ai???O?U?Oi??Ui??Ui??O? O?Ui?? U?Ui??O?U?U?Oi?? Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??O? Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??Ui??Oi?? O?Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??U?O?Ui?? Ui??O?O?Ui??O?. Ui??Oi?? Ui??Oi??O? O?Oi??Oi??U?Ui?? O?Oi?? O?O?Ui??Oi?? Ui??Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??U?U?Oi??Ui?? Oi??O?O?Ui??ai???Ui??Oi??U? U?Ui??U?ai??? U? Oi??O?O?Ui??ai???Ui??Oi??U? Ui??Ui??Oi??U?O? O?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??Oi?? O?Oi??Oi??U? U?O?O?Oi??O? U?O?Oi??Ui??U?O?ai???Ui??Oi??U? Ui??O?O?Oi??Ui?? U?Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui??U?Ui??. Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui?? O?Oi?? O?Oi??Oi??O?Ui??ai???U? Oi??Ui??O?Ui?? Oi??U?O? O?Oi?? O?Oi??O?U? O?Oi??O?U? O?Ui??Ui??Oi?? ai???Oi??Oi?? O?Oi?? Oi??U?Ui?? O?Ui??U?Ui??Ui?? U?Oi??Oi??U? O?Ui??U?Ui??.

Ui??Ui?? O?Ui??U?O?O?ai???Ui??Oi??U? O?Oi?? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? O?Oi??O?Ui?? Ui??U?ai???O?U?O?OY
Ui??U?Ui?? O?Ui??U?O?O?U? O?Oi?? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? O?Oi??O?Ui?? Ui??Ui??U?ai???O?U?O?. O?Oi?? Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? U?Oi??Oi??O?U? Oi??O?O? Ui??Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??U?U?Oi??Ui?? Oi??O? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??U?O? O?Oi?? Oi??Oi??O?O?Oi??U?ai??? O?U?Ui??U?O? O?Oi??O?U? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?. O?U?Oi??U?Oi??Oi??O? Oi??U?Ui??U?Ui??ai??? O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Ui?? O?Oi?? Ui??Ui??U?Oi??O? O?Oi??O?U? O?Oi??O?U? Oi??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?ai???O?U?O? U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??Ui??U?Ui??Ui??ai???Ui??Oi??U? Ui??U?U?Ui?? O?Oi?? Ui??Oi?? O?O?O?Ui?? O?Oi??Oi??U? Oi??U?O?Ui?? U?Oi??U?O?Ui?? U? O?Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??Oi?? U?Oi??Ui??Oi?? Oi??O? O?Oi??O?U? Ui??O?Oi??U?U?ai??? Ui??U?ai???O?U?Ui??O?.

Oi??U?Ui??O? Ui??Oi??Oi?? O?Oi?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??U?U?Ui??Ui?? Oi??O?O?OY Ui??Ui??O?Oi?? O?Ui??Oi??Ui?? Ui??U?ai???O?Oi??O?OY
U?O? Oi??O? Ui??Ui??O? Oi??Ui??O?Ui?? Oi??U?Ui??U?Ui?? U? Ui??O?Oi??U?U?ai??? U?Oi??U?U?Ui??ai???Ui??Oi??U? Ui??Oi??O?Ui??U?O? O?Oi??Ui??O?Oi??U?U?Oi??Ui?? Oi??U?O?Ui??ai???Ui??Oi??U? Oi??U?O? Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??U?ai???Ui??Ui??Ui??O? U? Oi??O?Ui?? O?Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??U?O? U?Oi??U?Ui?? O?Ui??O?U? Ui??U?ai???O?U?Ui??O?O? O?Oi?? U?Oi??U?Ui??ai???Ui??Oi??U? Oi??U?O? Oi??U?O?Ui?? Oi??Oi?? Ui??Oi??Ui??Ui?? Ui??U?ai???Ui??Ui??Ui??O? U? O?Ui?? U?U?Oi??O?Ui?? O?Oi??O?U? O?Ui?? Ui??U?ai???U?Oi??O?Oi??O?Ui??O?. Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??Oi?? O?Oi?? Ui??O?Oi??U?Oi??Ui?? U? Ui??Ui??U?Oi??Oi??U? U? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Ui??O? O?Oi??U?O?Oi??Oi?? Ui??Ui??Ui??O?U?Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??U?Oi??Ui??O? O?O?. O?Oi?? O?U?Oi??Ui?? O?Ui?? U?Oi??U?Ui??U? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? Ui??U?ai???Ui??Ui??U?O? O?Oi?? Ui??Ui??U?Oi??U?Ui??U?ai???Ui??Oi??U? Oi??U?O? Ui??Ui??O? Oi??U?O? O?Oi?? Ui??U?O?Ui?? Oi??Oi?? O?Oi??Oi??U? Ui??Oi??Oi?? Ui??O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? Ui??U?ai???Ui??Ui??U?O?. Oi??Ui??O?O?Ui?? O?Oi??Oi??U? U?Ui?? Ui??O?U?Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui??U?O? Oi??O?Oi??Ui??Ui?? Ui??U?O?Ui??ai???Oi??ai???U? U? U?Oi?? U? Oi??U?O? U?Ui??O? Ui??U?Oi??O? Oi??O?O?.

Ui??O?U?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??O? O?Oi?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??O?Oi?? Oi??O?O?OY
O?Oi??Ui??O? O?Oi?? Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Oi??U?U?Oi??Ui?? Oi??O?O?.

O?Oi??Oi??U? Oi??O?O?U? Ui??Oi??Ui?? O?Oi?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??U? O?Oi??U?O? O?Ui??Ui??Ui??OY
U?Oi??Ui?? Oi??Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi?? Ui??Oi?? Oi??Oi?? O?Oi?? Ui??Ui??U?Ui?? O?Oi??U?O? U?Oi?? Ui??Ui??U?O? U? U?Oi?? O?Oi?? O?O?Oi??O? utGameClub@gmail.com O?Ui??Oi??O? O?U?U?Oi??U?O?.

Oi??U?Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? O?Ui??O?Ui?? O?U?Ui?? Ui??Oi??O?Oi??O? O?Oi??O?O? 11 O?Oi?? O?Oi??Oi??O?Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Oi??Oi??Ui?? 5 O?Oi??Ui??O?Ui??O?Ui?? O?Ui??Oi??O?Oi??O?U? O?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? O?Ui??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??O? O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi??O? Oi??U?O?Oi??Ui??U?Oi?? U? U?Oi??Oi??Ui?? O?Oi??U?O?Oi??Oi?? Oi??U?Oi??Ui??O?


10 thoughts on “Summer Workshop

 • سلام
  میشه از بعد تابستون به گروه ها پیوست؟ برای شهرستانی ها م مفید میشه

  • سلام

   کلوپ بازی سازی در طولِ سال فعالیت‌های خود را ادامه می دهد، اما این کارگاه فقط در تابستان برگزار خواهد شد، همهٔ علاقه مندان می توانند بعد از کارگاه نیز فعالیت خود را در کلوب ادامه دهند

  • سلام

   کارگاه در روز‌های سه شنبه چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر فعالیت خواهد کرد، ثبتِ نام کنندگان با توجه به پروژه ای که انتخاب می کنند، وظیفهٔ آنها در پروژه و همچنین با هماهنگی‌ همگروهی‌های خود، از این سه روز تعداد روز‌های لازم برای کار مشترک را انتخاب خواهند کرد

   این کارگاه سوم مرداد آغاز خواهد شد و تا آخر تابستان ادامه خواهد داشت.

 • سلام . من تاحالا بازی سازی انجام ندادم و سر رشته ای هم ندارم ولی علاقه به یادگیری دارم . تو این کارگاه میشه یاد گرفت ایا؟

  • سلام
   این کارگاه برای کسانی است که در یکی از زمینه های بازی سازی (گرافیک، انیمیشن، طراحی بازی، برنامه نویسی،ایده پردازی، موسیقی و …) سررشته دارند و به ساخت بازی علاقه مند هستند اما تا به حال تجربه ساخت بازی نداشته اند
   به نظرم اگر علاقه داشته باشید این کارگاه شروع خوبی است

 • سلام
  من جلسه روز شنبه رو کلا یادم رفت و از دست دادم,هنوزم میتونم تو کارگاه شرکت کنم؟
  چجوری باید ثبت نام کنم؟
  و جلسه بعدی کی هستش؟
  ممنون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *